Provozní řády pro:

masérské, rekondiční a regenerační služby a fyzioterapieZákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ukládá povinnost mít zpracován Provozní řád, který je před otevřením provozovny schválen Hygienickou stanicí a následně ukládá povinnost mít schválení příslušného Stavebního úřadu a Hasičského záchranného sboru, ale i souhlas majitele objektu s podnikatelskou činností.

My za Vás provozní řád vypracujeme a následně necháme schválit příslušnou krajskou Hygienickou stanicí, poradenství v celé problematice je nedílnou součástí.  Předáváme kompletní  a schválený provozní řád.  

Provozní řád je zpracován pro Vaše pracoviště nejen dle požadavků hygienické stanice, epidemiologie, ale i z hlediska BOZP a  PO ale také dle odpadového hospodářství, tedy provozní řád zajišťuje všechny aspekty právních norem.

,, V provozních řádech musí být uvedeny podmínky a předmět činnosti, použití přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců, školení zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a sanitace provozovny, nakládání s chemickými látkami, BOZP a PO na pracovišti atd."  

Vyplňte prosím, všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět: