CENÍK a GDPR

HEALTH

Epidemiologie/péče o tělo/ochrana zdraví:

(předání a platba služby vždy až po schválení dokumentace KHS)

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro porušování integrity lidské kůže od  3000,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro kosmetiku (aplikace umělých řas, aplikace umělých nehtů, kosmetika) od 3000,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro masérské a rekondiční služby od 3.000,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS Mobilní provozní řád  od 2.200,-Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro Fyzioterapii  od 3.700,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro Ubytovací zařízení od 2.350,- Kč.

Zpracování provozního řádu pro zdravotnické obory, NZZ a ambulance:

dle rozsahu a oboru od 5000 Kč (Klinická logopedie, Infuzní terapie, dermatologie, vnitřní lékařství, laserové pracoviště, stomatologie  atd.)

+ sterilizační procesy /sterilizátor v provozu) 1200,- Kč

FOOD

(vždy se zavedením do provozu a proškolením zaměstnanců)

Zpracování Provozního řádu   2.200,-

Zpracování Sanitačního řádu  2400,- Kč

Vypracování Studie HACCP-stánek od 4.500,- Kč

Vypracování Studie HACCP pro prodejnu potravin od 5.000 ,-

Vypracování Studie HACCP-kavárna, cukrárna od 5.000,- Kč

Vypracování Studie HACCP-restaurace, výrobny,  catering od 7.000- 10.000,- Kč

Vypracování Studie HACCP-potravinářský provoz (jatka, mlékárna, pekárna..)

Od 10. 000 Kč (dle rozsahu a náročnosti)

Periodické kontroly provozoven

1980,- Kč /provozovna+cestovné

*ceny se mohou lišit dle náročnosti provozu

KURZY/školení:

Kurz Manažer gastronomického provozu

3. 640,- Kč

Kurz Systém HACCP, Kurz systémy HACCP/ Systémy HACCP krmiva /Systémy HACCP prodejny

3.780,- Kč

Hygienické minimum pro pracovníky potravinářství nebo pro pedagogické pracovníky                    500,- Kč/osoba

Kurz HYGIENICKÉHO MINIMA pro vedoucí potravinářských provozů

2.380,- Kč

Audity

Audit bezpečnosti potravin (1x ročně)  2.500,- Kč ,

 Audit komplexní od 4.00O Kč (dle rozsahu)

Rekolaudace/změny užívání/souhlasná stanoviska

Změna užívání prostoru/rekolaudace (Souhlasné stanovisko KHS )

Potravinářství od 3.000- 8.000,- Kč (vždy posouzeno dle rozsahu poskytovaných služeb a m2)

Nestátní ZDRAVOTNICKÁ zařízení:

 Kolaudace prostorů  od 5.000-10.000,- Kč (předprojektová dokumentace, kolaudace)

Provozní řád NZZ /souhlasné stanovisko krajské hygienické stanice odbor Epidemiologie+souhlasné stanovisko odd. hygieny práce) od 5.000,- Kč dle rozsahu

Registrace NZZ 2500,- Kč odbor MÚ , Stavební odbor 1.500 Kč, územní plánování 1.500,- Kč

Přítomnost při prohlídce prostrou s realitním makléřem, poradenství v prostoru

630,- Kč + cestovné

----------------------------------------------------------------------------

Cestovné:

mimo Praha 8,10 Kč/ km

Praha: 300 Kč/paušálně

-----------------------------------------------------

Zástup pro jednání s dotčenými orgány ochrany veřejného zdraví/přítomnost

700,- Kč/hodina

Konzultace:

630 Kč      více zde:     KONZULTACE 

                                                                                       Nejsme plátci DPH.

Obecné nařízení o ochranně osobních údajů velice pečlivě dodržujeme dle pravidel při nakládání s osobními údaji dle Nařízení (EU) 2016/679 , všechna data jsou bezpečně uchovávány pro zpracování fyzických i elektronických dokumentů. 

Po předání dokumentace objednateli jsou všechna data skartována.

Jmenovaný pověřenec GDPR: Markéta Chaloupková

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje klientů považujeme za důvěrné a nakládáme s nimiv souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od Vás požadujeme a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro řádné vyřízení objednané služby, např. telefonní kontakt, e-mailový kontakt, Vaše IČO, adresa provozovny, popisné údaje, údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů atd. Pokud sdílíme Vaše osobní údaje s dotčenými orgány ochrany veřejného zdraví, jsou Vaše údaje vždy zabezpečeny a to vždy konečným šifrováním (ISDS).

Hodlá-li subjekt údajů podat stížnost na společnost ohledně toho, jak byly jeho osobní údaje zpracovávány, nebo hodlá-li se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí, může se obrátit na nás na e-mailové adrese: foodconsulting@foodconsulting.cz nebo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, v tomto případě Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Soubory cookies 

Tato internetová stránka používá k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním internetových stránek FoodConsulting.cz souhlasíte se soubory cookies.

Objednejte si naše služby a využijte naše znalosti pro svůj růst: