CENÍK a GDPR

Epidemiologie/péče o tělo/ochrana zdraví:

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro porušování integrity lidské kůže     3000,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro kosmetiku (aplikace umělých řas, aplikace umělých nehtů, kosmetika)   3000,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro masérské a rekondiční služby   3.000,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS Mobilní provozní řád  2.200,-Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro Fyzioterapii 3.400,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené  dokumentace KHS pro Ubytovací zařízení 2.350,- Kč.

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro NZZ

5.000 Kč-20.000 Kč (dle rozsahu); ambulance praktického  lékaře  4.840,- Kč

Zpracování provozního řádu a předání schválené dokumentace KHS pro Stomatologii  5. 400,-Kč

+ sterilizační procesy 600,- Kč

Potravinářství:

Zpracování provozního řádu od 2.000,

Zpracování Sanitačního řádu od  1. 500,- Kč

Vypracování Studie HACCP-stánek  od2.500,- Kč

Vypracování Studie HACCP-kavárna, cukrárna

od 3.360,- Kč

Vypracování Studie HACCP-restaurace, catering

od 5.000- 8.000,- Kč

Vypracování Studie HACCP-potravinářský provoz (jatka, mlékárna, pekárna..)

Od 10. 000 Kč (dle rozsahu a náročnosti)

Periodické kontroly provozoven

1.000,- Kč /provozovna

*ceny se mohou lišit dle náročnosti provozu

Kurzy/školení:

Kurz Manažer gastronomického provozu

3. 640,- Kč

Kurz Systém HACCP, Kurz systémy HACCP/krmiva

3.780,- Kč

Hygienické minimum pro pracovníky potravinářství nebo pro pedagogické pracovníky

500,- Kč/osoba

Kurz HYGIENICKÉHO MINIMA pro vedoucí pedagogické pracovníky nebo vedoucí potravinářských provozů

2.200,- Kč

Audity

Audit bezpečnosti potravin (1x ročně)

2.500,- Kč

Rekolaudace/změny užívání/souhlasná stanoviska

Rozšíření Provozního řádu nebo studie HACCP

2.200,- Kč

Změna užívání prostoru/rekolaudace (Souhlasné stanovisko KHS )

od 3.200,- Kč    

NZZ od 6.300,- Kč  (souhlasné stanovisko krajské hygienické stanice odbor Epidemiologie+souhlasné stanovisko odd. hygieny práce)

 Registrace NZZ 2000,- Kč odbor MÚ

Cestovné mimo Praha  8,10 Kč/ km

Praha:  150 Kč/paušálně

-----------------------------------------------------

Zástup pro jednání s dotčenými orgány ochrany veřejného zdraví/přítomnost

570,- Kč/hodina

Konzultace:

530 Kč/hodina 

Nejsme plátci DPH.

Obecné nařízení o ochranně osobních údajů velice pečlivě dodržujeme dle pravidel při nakládání s osobními údaji dle Nařízení (EU) 2016/679 , všechna data jsou bezpečně uchovávány pro zpracování fyzických i elektronických dokumentů. Po předání dokumentace objednateli jsou všechna data skartována.

Jmenovaný pověřenec GDPR: Markéta Chaloupková

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje klientů považujeme za důvěrné a nakládáme s nimiv souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od Vás požadujeme a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro řádné vyřízení objednané služby, např. telefonní kontakt, e-mailový kontakt, Vaše IČO, adresa provozovny, popisné údaje, údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů atd. Pokud sdílíme Vaše osobní údaje s dotčenými orgány ochrany veřejného zdraví, jsou Vaše údaje vždy zabezpečeny a to vždy konečným šifrováním (ISDS).

Hodlá-li subjekt údajů podat stížnost na společnost ohledně toho, jak byly jeho osobní údaje zpracovávány, nebo hodlá-li se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí, může se obrátit na nás na e-mailové adrese: foodconsulting@foodconsulting.cz nebo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, v tomto případě Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Soubory cookies 

Tato internetová stránka používá k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním internetových stránek FoodConsulting.cz souhlasíte se soubory cookies.

Objednejte si naše služby a využijte naše znalosti pro svůj růst

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.