ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

,, HYGIENA MÁ SMYSL."

Školení hygienického minima pro pedagogy, kteří manipulují s pokrmy a pro zaměstnance ŠJ

Školení pro pedagogy je koncipováno pro splnění základů hygienického minima při manipulaci s pokrmy a pro ochranu veřejného zdraví ve školském zařízení pro výkon epidemiologicky závažných činností.

 Školení pro zaměstnance ŠJ navazuje na základní školení pro pedagogy a je rozšířeno o veškeré předpisy týkající se manipulace s potravinami.

Obsah školení:

 • Požadavky na zdraví osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
 • Zásady osobní hygieny, infekční onemocnění
 • Zásady provozní hygieny
 • Správná výrobní praxe
 • Správná technologická praxe
 • Alimentární nákazy
 • Alergeny
 • Zásady HACCP
 • Provozní dokumentace
 • Odpady
 • Sanitace provozu, dezinfekce provozu a ochranné DDD
 • Úrazy na pracovišti
 • Zamrazování a rozmrazování potravin
 • Značení potravin
 • Křížová kontaminace
 • Novinky v legislativě
 • Praktické ukázky školních kuchyní, vybavení školek a potravinářských provozů
 • Diskuze
 • DOBA TRVÁNÍ KURZU PRO PEDAGOGY: 2 HODINY
 • DOBA TRVÁNÍ KURZU PRO ZAMĚSTANCE ŠJ: 3 HODINY

Nařízení (ES) 852/2004 nařizuje, aby:

1. nad osobami manipulujícími s potravinami musí být prováděn dohled, aby tyto osoby byly poučeny nebo vyškoleny v otázkách hygieny potravin přiměřeně ke své pracovní činnosti;

2. osoby odpovědné za vývoj a používání postupů podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení nebo za provádění příslušných pokynů byly odpovídajícím způsobem školeny v používání zásad HACCP

3. byly dodrženy požadavky vnitrostátních právních předpisů týkajících se školicích programů pro osoby pracující v určitých potravinářských odvětvích

 500 Kč/osoba  (v ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály, káva, čaj atd.)

více jak 15 osob: 430,- Kč

Další služby pro péči o předškolní děti: 

Zpracováváme organizační  a provozní řád pro provoz MŠ.

Zpracováváme provozní a sanitační řády pro školní jídelny včetně studie HACCP.

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍCH KURZŮ: 

Pokud máte zájem o školení Hygienického minima pro MŠ nebo ŠJ , neváhejte nás kontaktovat. Vyplňte prosím náš webový formulář k přihlášení na kurz. Faktura Vám bude zaslána až po proběhlém školení/možno platit i hotově během kurzu.