HACCP STUDIES

...o systémech HACCP víme vše... 

Vytvoření studie HACCP a provozních a sanitačních řádů je povinné pro všechny výrobce potravin, prodejce potravin a převozce potravin dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropských společenství č. 852/2004, o hygieně potravin. 

Studie HACCP vytváříme pro prodejny potravin, rychlá občerstvení, masny, restaurace, přepravce potravin, hotely, cukrárny, pekárny, mlékárny a ostatní potravinářský průmysl.  

Povinnost provozovatele potravinářského podniku (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) je stanovit ve své výrobě, přípravě surovin, přípravě pokrmů, skladování , přepravě a uvádění pokrmů do oběhu všechny kritické body (CP) a kritické kontrolní body (CCP), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin, provozovatel musí také provádět jejich kontrolu a vést evidenci kritických bodů.

 Při zpracování se vychází ze zásad správné výrobní praxe, Codex Alimentarius a hygienických předpisů.

Nedílnou součástí studie HACCP je Diagram procesu, Sanitační a Provozní řád.

Studie HACCP je nejen o kritických bodech, ale v této studii musí být zahrnuty i požadavky na suroviny, požadavky na bezpečné zacházení s potravinami (včetně balení a dopravy), dodržování teplotních řetězců, zabránění křížení činností, dodržování technologických postupů a  způsob značení alergenů, bezpečné nakládání s odpadem, bezpečné postupy regulace škůdců, sanitační opatření (čištění a desinfekce), zdravotní stav zaměstnanců, dodržování osobní hygieny, školení personálu, zajištění pitné vody, sledovatelnosti atd.

Studii HACCP zavedeme do provozu, vše Vám podrobně vysvětlíme a Váš personál proškolíme zdarma.

Pro schválené studie Státní veterinární správou: VETERINARY

Využijte naše znalosti a neváhejte nás kontaktovat:


google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html