VETERINARY

Vytvoření studie HACCP a provozních a sanitačních řádů je povinné pro všechny výrobce potravin, prodejce potravin a převozce potravin dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropských společenství č. 852/2004, o hygieně potravin.

Provozní a sanitační řády pro masny, zpracovatele masa, řeznictví a ostatní prodejce či zpracovatele živočišných produktů. 

Provozní dokumentaci vypracujeme po přechozí prohlídce Vaší provozovny a necháme schválit příslušnou SVS. Předáváme pouze schválené dokumenty odpovídající Vašemu provozu. Poradenství pro nastavení správné výrobní a hygienické praxe je samozřejmostí. 

Studie HACCP pro výrobce živočišných produktů.

Provozní dokumentaci vypracujeme po přechozí prohlídce Vaší provozovny, vždy přesně odpovídá Vašemu provozu. Poradenství pro nastavení správné výrobní a hygienické praxe je samozřejmostí.  Zavedení studie HACCP do provozu je klíčem pro správné fungování podniku, podléhající veterinární registraci. 


Dokumentace vždy obsahuje: Plány provozních prostor se zařízením. Plány provozních prostor s vyznačenými toky suroviny a s vymezením čistých/nečistých prostor, toky cest zaměstnanců a toky cest VŽP. Plány provozních prostor s vyznačenými kontrolními místy pro odběr pitné vody. Pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nákaz přenosných na člověka. Sanitační řád. Provozní řád. Studie HACCP.  Plán odběru vzorků - mikrobiologické vyšetřování masa a výrobků a stěrů ze zařízení a výrobních prostor. 

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat, obratem Vám sdělíme i cenu služby: