Školení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při epidemiologicky závažných činnostech-PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 

 ŠKOLENÍ HYGIENICKÉHO MINIMA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY GASTRONOMICKÉHO ČI POTRAVINÁŘSKÉHO PROVOZU.

Školení určené pro vedoucí gastronomického provozu  je koncipováno pro splnění všech oblastí hygienického minima při manipulaci s pokrmy a pro ochranu veřejného zdraví pro výkon epidemiologicky závažných činností včetně zásad HACCP a správné hygienické a výrobní praxe a všech legislativnách pořadavků.  Absolvena kurzu opravňuje k následnému školení veškerého personálu v oblastech hygienického minima v potravinářských a gastronomických provozech, podklady ke školení samozřejmě obdržíte také. 

Platnost osvědčení 1 rok dle Nař. (ES) 852/2004 Sb.

Obsah školení:

 • Požadavky na zdraví osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné 
 • Zásady osobní hygieny, infekční onemocnění
 • Zásady provozní hygieny
 • Správná výrobní praxe
 • Správná technologická praxe
 • Alimentární nákazy
 • Alergeny
 • Zásady HACCP
 • Provozní dokumentace
 • Sanitace provozu, dezinfekce provozu a ochranné DDD
 • Úrazy na pracovišti
 • Zamrazování a rozmrazování potravin
 • Značení potravin
 • Křížová kontaminace
 • Novinky v legislativě
 • Praktické ukázky potravinářských provozů
 • Odpady (roční hlášení odpadů, produkce obalů, katalog odpadů)
 • Metrologie (měřidla) v potravinářském provoze
 • Chemické látky na pracovišti a jejich skladování
 • Řešení reklamací
 • Alergeny
 • Hmotnosti potravin
 • Značení potravin
 • Informace pro spotřebitele
 • Obaly potravin/balení potravin
 • Nejčastější prohřešky pro sankce
 • Zákon o potravinách a tabákových výrobcích Zákon 110/1997 Sb.
 • Zásady evropského potravinového práva - Nařízení 178/2002/ES
 • Hygiena potravin - Nařízení 852/2004/ES
 •  Hygiena potravin živočišného původu - Nařízení 
 • Označování potravin a informace o potravinách Nařízení 1169/2011/EU
 • Označování výživové hodnoty - Nařízení 1924/2006 ES; Seznam zdravotních tvrzení - Nařízení 432/2012/ES
 • Zákon o veřejném zdraví 258/2000 Sb.
 • Požadavky na stravovací služby a epidemiologicky závažné činnosti - Vyhláška 137/2004 Sb.
 • Materiály přicházejících do styku s potravinami  Vyhláška 38/2001 Sb.
 • Zákon o veterinární péči 166/1999 Sb.
 • Veterinární požadavky na živočišné produkty a zpracování - Vyhláška 289/2007 Sb.  
 • Diskuze , praktická ukázka mytí rukou pod UV lampou                                                        
 • CENA KURZU: 3.330,- Kč  +21 % DPH  (v ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, káva, čaj , dezert, občerstvení atd.)   Neakreditováno.  (cena soukromého kurzu: 3.800,- Kč +21%DPH)  
 • vždy od 8, 30 hod- cca do 15 hod                                          

 Pokud máte zájem o Kurz, vyplňte prosím náš webový formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět :


google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html