KURZ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO VEDOUCÍ 

KURZ HYGIENICKÉHO MINIMA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY GASTRONOMICKÉHO ČI POTRAVINÁŘSKÉHO PROVOZU.

Školení určené pro vedoucí gastronomického provozu  je koncipováno pro splnění všech oblastí hygienického minima při manipulaci s pokrmy a pro ochranu veřejného zdraví pro výkon epidemiologicky závažných činností včetně zásad HACCP a správné hygienické a výrobní praxe a všech legislativnách pořadavků.  Absolvena kurzu opravňuje k následnému školení veškerého personálu v oblastech hygienického minima v potravinářských a gastronomických provozech.

Platnost osvědčení 1 rok dle Nař. (ES) 852/2004 Sb.

Obsah školení:

 • Požadavky na zdraví osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné 
 • Zásady osobní hygieny, infekční onemocnění
 • Zásady provozní hygieny
 • Správná výrobní praxe
 • Správná technologická praxe
 • Alimentární nákazy
 • Alergeny
 • Zásady HACCP
 • Provozní dokumentace
 • Sanitace provozu, dezinfekce provozu a ochranné DDD
 • Úrazy na pracovišti
 • Zamrazování a rozmrazování potravin
 • Značení potravin
 • Křížová kontaminace
 • Novinky v legislativě
 • Praktické ukázky potravinářských provozů
 • Odpady (roční hlášení odpadů, produkce obalů, katalog odpadů)
 • Metrologie (měřidla) v potravinářském provoze
 • Chemické látky na pracovišti a jejich skladování
 • Řešení reklamací
 • Alergeny
 • Hmotnosti potravin
 • Značení potravin
 • Informace pro spotřebitele
 • Obaly potravin/balení potravin
 • Nejčastější prohřešky pro sankce
 • Zákon o potravinách a tabákových výrobcích Zákon 110/1997 Sb.
 • Zásady evropského potravinového práva - Nařízení 178/2002/ES
 • Hygiena potravin - Nařízení 852/2004/ES
 •  Hygiena potravin živočišného původu - Nařízení 
 • Označování potravin a informace o potravinách Nařízení 1169/2011/EU
 • Označování výživové hodnoty - Nařízení 1924/2006 ES; Seznam zdravotních tvrzení - Nařízení 432/2012/ES
 • Zákon o veřejném zdraví 258/2000 Sb.
 • Požadavky na stravovací služby a epidemiologicky závažné činnosti - Vyhláška 137/2004 Sb.
 • Materiály přicházejících do styku s potravinami  Vyhláška 38/2001 Sb.
 • Zákon o veterinární péči 166/1999 Sb.
 • Veterinární požadavky na živočišné produkty a zpracování - Vyhláška 289/2007 Sb.  
 • Diskuze                                                         
 • CENA KURZU: 2.830,- Kč  +21 % DPH  (v ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, káva, čaj , dezert, občerstvení atd.)   Neakreditováno.                                              

Pokud není termín uveden,  bude stanoven po předchozí domluvě s Vámi. 

 Pokud máte zájem o Kurz, vyplňte prosím náš webový formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.  Školíme na Praze 5, ulice Nádražní 740/56 (hlavní ulice mezi Andělem a Smíchovském Nádražím /zastávka Plzeňka) nebo na požadavek přijedeme za Vámi.