KURZ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO VEDOUCÍ 

KURZ HYGIENICKÉHO MINIMA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY NEBO VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH JÍDELEN.

Školení určené pro vedoucí pedagogy je koncipováno pro splnění všech oblastí  hygienického minima při manipulaci s pokrmy a pro ochranu veřejného zdraví ve školském zařízení pro výkon epidemiologicky závažných činností včetně zásad HACCP a správné hygienické praxe a příslušné legislativy školského zákona. Absolvena kurzu opravňuje k následnému školení veškerého personálu v oblastech hygienického minima v MŠ, ŠJ, ZŠ, SŠ atd. 

Platnost osvědčení 1 rok dle Nař. (ES) 852/2004 Sb.

Obsah školení:

 • Požadavky na zdraví osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
 • Zásady osobní hygieny, infekční onemocnění
 • Zásady provozní hygieny
 • Správná výrobní praxe
 • Správná technologická praxe
 • Alimentární nákazy
 • Alergeny
 • Zásady HACCP
 • Provozní dokumentace
 • Odpady
 • Sanitace provozu, dezinfekce provozu a ochranné DDD
 • Úrazy na pracovišti
 • Zamrazování a rozmrazování potravin
 • Značení potravin
 • Křížová kontaminace
 • Novinky v legislativě
 • Praktické ukázky školních kuchyní, vybavení školek a potravinářských provozů
 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 127/2015 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ustanovení § 7, § 23 a souvisejících, § 50
 • Vyhláška č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. - požadavky pro předškolní zařízení
 • Obecně platné předpisy pro zaměstnavatele
 • Školský zákon (Aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb.)

 • Diskuze

CENA KURZU: 2.200,- Kč /Nejsme plátci DPH

(v ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, káva, čaj atd.)

Neakreditováno.

Doba kurzu: 5 učebních hodin 


KURZ HYGIENICKÉHO MINIMA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY GASTRONOMICKÉHO ČI POTRAVINÁŘSKÉHO PROVOZU.

Školení určené pro vedoucí gastronomického provozu  je koncipováno pro splnění všech oblastí hygienického minima při manipulaci s pokrmy a pro ochranu veřejného zdraví pro výkon epidemiologicky závažných činností včetně zásad HACCP a správné hygienické a výrobní praxe a všech legislativnách pořadavků.  Absolvena kurzu opravňuje k následnému školení veškerého personálu v oblastech hygienického minima v potravinářských a gastronomických provozech.

Platnost osvědčení 1 rok dle Nař. (ES) 852/2004 Sb.

Obsah školení:

 • Požadavky na zdraví osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné 
 • Zásady osobní hygieny, infekční onemocnění
 • Zásady provozní hygieny
 • Správná výrobní praxe
 • Správná technologická praxe
 • Alimentární nákazy
 • Alergeny
 • Zásady HACCP
 • Provozní dokumentace
 • Sanitace provozu, dezinfekce provozu a ochranné DDD
 • Úrazy na pracovišti
 • Zamrazování a rozmrazování potravin
 • Značení potravin
 • Křížová kontaminace
 • Novinky v legislativě
 • Praktické ukázky potravinářských provozů
 • Odpady (roční hlášení odpadů, produkce obalů, katalog odpadů)
 • Metrologie (měřidla) v potravinářském provoze
 • Chemické látky na pracovišti a jejich skladování
 • Řešení reklamací
 • Alergeny
 • Hmotnosti potravin
 • Značení potravin
 • Informace pro spotřebitele
 • Obaly potravin/balení potravin
 • Nejčastější prohřešky pro sankce
 • Zákon o potravinách a tabákových výrobcích Zákon 110/1997 Sb.
 • Zásady evropského potravinového práva - Nařízení 178/2002/ES
 • Hygiena potravin - Nařízení 852/2004/ES
 •  Hygiena potravin živočišného původu - Nařízení 
 • Označování potravin a informace o potravinách Nařízení 1169/2011/EU
 • Označování výživové hodnoty - Nařízení 1924/2006 ES; Seznam zdravotních tvrzení - Nařízení 432/2012/ES
 • Zákon o veřejném zdraví 258/2000 Sb.
 • Požadavky na stravovací služby a epidemiologicky závažné činnosti - Vyhláška 137/2004 Sb.
 • Materiály přicházejících do styku s potravinami  Vyhláška 38/2001 Sb.
 • Zákon o veterinární péči 166/1999 Sb.
 • Veterinární požadavky na živočišné produkty a zpracování - Vyhláška 289/2007 Sb.  
 • Diskuze                                                              CENA KURZU: 2.200,- Kč   /Nejsme plátci DPH                                                                     (v ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, káva, čaj atd.)   Neakreditováno.                                                 
 • Doba kurzu: 5 učebních hodin
 • TERMÍN 19. 8. 2020 OD 8,30 HOD

KURZY SE POŘÁDAJÍ INDIVIDUÁLNĚ.

 Termín Vám bude stanoven po předchozí domluvě s Vámi. 

 Pokud máte zájem o Kurz, vyplňte prosím náš webový formulář a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.  Školíme na Praze 5, ulice Nádražní 740/56 (hlavní ulice mezi Andělem a Smíchovském Nádražím /zastávka Plzeňka) nebo na požadavek přijedeme za Vámi.