Hygienické minimum pro gastronomické provozy

"Školení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při epidemiologicky závažných činnostech. ". 

Školení hygienického minima by mělo v každém potravinářském probíhat alespoň 1 x ročně dle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. § 19, v platném znění. Každý provozovatel potravinářského podniku je povinen pravidelně školit veškerý personál a vést písemnou dokumentaci o školení.

Školení je vždy vypracováno na míru pro daný potravinářský provoz v součinnosti zadavatele. Školíme i pedagogy manipující se stravou. 

Hlavními tématy jsou především: požadavky na pracoviště, základy osobní a provozní hygieny, zásady správné hygienické praxe, zásady správné technologické praxe: příprava hrubé zeleniny, příprava masa, mrazení, rozmrazování potravin, značení potravin, skladování (chlazené výrobky, suchý sklad), tepelné ošetření potravin, skladování polotovarů a meziproduktů, regenerace pokrmů, šokové zachlazené pokrmů, teploty potravin při uvádění do oběhu, doby skladování potravin od otevření, prodej potravin, značení potravin, vedení alergenů, šarží potravin, alimentární nákazy, zásady HACCP, zásady sanitace a hygieny v potravinářském provoze atd.

(školení lze rozdělit i dle personálních pozic: kuchař, pomocná síla, vedoucí směny atd.)

Neakreditováno/Kurz není rekvalifikační.

Délka kurzu: 3 hod (minimální počet 2 osoby)

                        Pokud máte zájem o školení Hygienického minima, neváhejte nás kontaktovat:

,,Využijte naše znalosti pro svůj růst.''

google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html