K v zájemné ochraně zdraví jsou přijaty tato hygienická opatření při pořádaných kurzech

  • Maximální počet 2-3x uchazeči /vzdálenost od lektora 2m
  • Nápoje (káva, čaj, vody, džusy) jsou vydávány z hygienických důvodů pouze v jednorázových obalech, které se po použití ihned likvidují.
  • Bezoplachové dezinfekce s viruicidními účinky jsou ve školících místnostech k dispozici a během kurzů prosíme o jejich používání.
  • Při podezření na jakékoliv onemocnění prosíme tuto skutečnost ihned nahlašte a omluvte se z kurzu. Termín Vám samozřejmě bude nahrazen. Děkujeme za ohleduplnost.
  • Naše školicí prostory včetně společných prostor a toalet dezinfikujeme dezinfekcemi s virucidními účinky včetně použití germicidních lamp, které zajišťují absolutní sterilitu prostoru, děkujeme Vám za udržování pořádku.
  • V průběhu kurzu je zajištěno občerstvení ve formě balených potravin a nápojů tak, aby nebylo nutné opouštět naše hygienicky zajištěné školicí prostory.
  • Všichni zaměstnanci a lektoři naší společnosti prohlašují, že nepobývali v oblasti s výskytem nozokominálních nákaz a vědomě se nesetkali s osobou nakaženou. Toto prohlášení prověřujeme a aktualizujeme na denní bázi vč. testů.
  • V našich školících místnostech jsou spuštěny během kurzů čističky vzduchu s iontovou výměnou vzduchu a HEPA filtry pro zachycení všech bakterií, virů a prachu s vysokou účinností.
  • Vzhledem k opatření COVID 19 prosíme vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování v našich prostorech.                                                                                 Děkujeme za pochopení.

Pomínky registrace kurzů a seminářů


Vážený pane, paní,

velice nás těší Váš zájem o kurz!

Věřte, že naše práce nás baví a děláme ji poctivě, organizace  kurzů, tvorba a tisk skript, tisk osvědčení a zajištění cateringu a výukových materiálů nás stojí hodně práce i finančních prostředků. Odesláním webového formuláře souhlasíte s podmínkami kurzu. Bohužel, nemůžeme připravovat kurzy a tisknout osvědčení pro někoho, kdo nemá vážný zájem o kurz 

Odhlášení z kurzu jste povinni provést nejpozději do 2 dnů před konáním kurzu.

Vzhledem k nákladům vynaloženým na pořádání kurzu, objednání a zaplacení cateringu, tisk osvědčení atd.  se nedostavení na kurz bez předchozího odhlášení do 2 dnů posuzuje jako porušení smluvního vztahu, kdy Vám bude účtován účastnický poplatek ve výši 1. 700,- Kč. Tedy pokud se nedostavíte na kurz bez předchozí písemné omluvě, bude Vám vystavena faktura na částku  1. 700 Kč. 

Chybně zadané údaje:

Nové vystavení faktury/daňového dokladu: 100,- Kč

Nové vydání certifikátu: 350,- Kč

Děkujeme Vám za pochopení.

google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html