KOLAUDACE 

Podle § 122 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy:

  • Stanovisko hygienické stanice: Odbor hygieny práce (vyjadřuje se k hluku, osvětlení, větrání, vzduchotechnice atd.)
  • Stanovisko odboru Krajské hygienické stanice: Epidemiologie (ambulance, NZZ a všechny ostatní zdravotnická pracoviště) nebo Odboru hygieny obecné a komunální (pro provozovny péče o tělo)  nebo odd. hygieny výživy (pro gastro provozy)
  • Registrace NZZ na MÚ
  • Stanovisko: Územního rozvoje 
  • Stanovisko: Stavebního úřadu
  • Stanovisko Hasičského záchranného sboru (HZZ), který kontroluje, zda jsou splněny požadavky požárně bezpečnostních předpisů (PBŘ-požárně bezpečnostní řešení stavby)
  • NAVRHNEME VÁŠ PROVOZ TAK, ABY VYHOVOVAL VŠEM LEGISLATIVNÍM ASPEKTŮM-PROJEKT.

My za Vás kompletně vypracujeme projektovou dokumentaci ke kolaudaci prostorů nebo ke změně užívání prostoru, z hlediska požadavků Hygienické stanice, prostor s Hygienickou stanicí zkolaudujeme.

O nic se po celou dobu nestaráte, předáváme pouze schválené dokumenty. 

V případě zájmu nás prosím neváhejte nezávazně kontaktovat, ozveme se Vám co nejdříve zpět: 


google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html