KOLAUDACE 

Podle § 122 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy:

  • Stanovisko hygienické stanice: Odbor hygieny práce (vyjadřuje se k hluku, osvětlení, větrání, vzduchotechnice atd.)
  • Stanovisko odboru: Hygieny a výživy, vždy vydáno k předběžné projektové dokumentaci, poté je vydáno Souhlasné stanovisko s užíváním prostoru (potravinářské provozy, prodejny, restaurace, kavárny atd).
  • Stanovisko odboru: Epidemiologie (ambulance, NZZ a všechny ostatní zdravotnická pracoviště) 
  • Registrace NZZ na MÚ
  • Stanovisko: Územního rozvoje 
  • Stanovisko: Stavebního úřadu
  • Stanovisko Hasičského záchranného sboru (HZZ), který kontroluje, zda jsou splněny požadavky požárně bezpečnostních předpisů (PBŘ-požárně bezpečnostní řešení stavby).

My za Vás kompletně vypracujeme projektovou dokumentaci ke kolaudaci prostorů nebo ke změně užívání prostoru, především z hlediska požadavků Hygienické stanice, prostor s Hygienickou stanicí zkolaudujeme. 

O nic se po celou dobu nestaráte, předáváme pouze schválené dokumenty. 

V případě zájmu nás prosím neváhejte nezávazně kontaktovat, ozveme se Vám co nejdříve zpět: