AMBULANCE, NZZ

-PROVOZNÍ ŘÁDY

-ZMĚNY UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ PRO AMBULANCE A NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění podle Rozsahu poskytované zdravotní péče. V nestátních zařízeních a ambulancích lze poskytovat zdravotní péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, léčebnou a lékárenskou. V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných. Nestátní zařízení musí být pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a musí splňovat požadavky kladené na jeho provoz. Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů.


  • Poradíme Vám se zařizovaním provozovny
  • Pomůžeme Vám s  oprávněním k poskytování zdravotních služeb  (NZZ)
  • Vypracujeme (re)kolaudační dokumentaci viz. KOLAUDACE
  • Vypracujeme provozní řád
  • PŘEDÁVÁME POUZE SCHVÁLENOU DOKUMENTACI
  • Komunikace s orgány ochranny veřejného zdraví je pro nás rutina
  • Služby: stomatologie, vnitřní lékařství, infuzní kliniky, dermatovenerologie, fyzioterapie, očkovací centra a ostatní ambulance.....

google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html