Zdravotnická zařízení

-PROVOZNÍ ŘÁDY 

-ZMĚNY UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ 

+Žádosti o udělení povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle ust. § 11a zákona č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) / obsahuje vypracování provozního řádu pro péči mimo zdravotnické zařízení schválené KHS a získání rozhodnutí o povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení příslušným MÚ.
+Registrace poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů.

Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění podle Rozsahu poskytované zdravotní péče. V nestátních zařízeních a ambulancích lze poskytovat zdravotní péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, léčebnou a lékárenskou. V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných. Nestátní zařízení musí být pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a musí splňovat požadavky kladené na jeho provoz. Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů.


  • Poradíme Vám s technickým a věcným vybavením 
  • Pomůžeme Vám s oprávněním k poskytování zdravotních služeb  (NZZ)
  • Vypracujeme (re)kolaudační dokumentaci viz. KOLAUDACE
  • Vypracujeme provozní řád
  • PŘEDÁVÁME POUZE SCHVÁLENOU DOKUMENTACI
  • Komunikace s orgány ochranny veřejného zdraví je pro nás rutina
  • Služby: stomatologie, vnitřní lékařství, infuzní kliniky, dermatovenerologie (korektivní dermatologie, plastické chirurgie), chirurgie, fyzioterapie, očkovací centra a ostatní ambulance.....

google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html