AMBULANCE, NZZ

KOLAUDACE, PROVOZNÍ ŘÁDY, ZMĚNY UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ PRO AMBULANCE A NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění podle Rozsahu poskytované zdravotní péče. V nestátních zařízeních a ambulancích lze poskytovat zdravotní péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, léčebnou a lékárenskou. V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných. Nestátní zařízení musí být pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a musí splňovat požadavky kladené na jeho provoz NZZ. Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů.

  • Předáváme kompletní schválenou dokumentaci
  • Poradíme Vám se zařizovaním provozovny
  • Pomůžeme Vám s registrací NZZ
  • Vypracujeme (re)kolaudační dokumentaci viz. KOLAUDACE
  • Vypracujeme provozní řád
  • PŘEDÁVÁME POUZE SCHVÁLENOU DOKUMENTACI
  • Komunikace s orgány ochranny veřejného zdraví je pro nás rutina