Mobilní provozní řády


V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. je povinností provozovatele činností epidemiologicky závažných vypracovat provozní řád a předložit jej KHS ke schválení, a to před zahájením činnosti. 

Provozní řád je třeba změnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných. 

V provozním řádu provozovatel uvede zejména:

  • podmínky činnosti,
  • použití strojů, přístrojů a dalších zařízení,
  • zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace,
  • zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele,
  • způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.
  • dodržování zásad osobní a provozní hygieny dle požadavků § 51 a § 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb,. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
  • speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu

  • Dokumentaci za Vás pro Krajskou hygienickou stanici  vypracujeme a necháme schválit. Předáváme pouze schválený provozní řád.
  • Základní cena od 2.200 Kč, v případě dalších požadavků dle domluvy.

                                                Neváhejte nás prosím kontaktovat: