Provozní řády pro kadeřnictví, nehtová studia, holičství, kosmetické služby, pedikúru atd. 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ukládá povinnost mít zpracován Provozní řád, který je před otevřením provozovny schválen Hygienickou stanicí a následně ukládá povinnost mít schválení příslušného Stavebního úřadu a Hasičského záchranného sboru, ale i souhlas majitele objektu s podnikatelskou činností. 

My za Vás provozní řád vypracujeme a následně necháme schválit příslušnou krajskou Hygienickou stanicí, poradenství v celé problematice je nedílnou součástí.  

 Předáváme pouze schválené provozní řády.

,, V provozních řádech musí být uvedeny podmínky a předmět činnosti, použití přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců, školení zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a sanitace provozovny, nakládání s chemickými látkami, BOZP a PO na pracovišti atd." 

Pokud máte zájem o poradenství či zpracování Provozního a sanitačního řádu, neváhejte nás prosím kontaktovat: