GDPR

Obecné nařízení o ochranně osobních údajů velice pečlivě dodržujeme dle pravidel při nakládání s osobními údaji dle Nařízení (EU) 2016/679 , všechna data jsou bezpečně uchovávány pro zpracování fyzických i elektronických dokumentů.

Po předání dokumentace objednateli jsou všechna data skartována.

Jmenovaný pověřenec GDPR: Markéta Chaloupková

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje klientů považujeme za důvěrné a nakládáme s nimiv souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od Vás požadujeme a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro řádné vyřízení objednané služby, např. telefonní kontakt, e-mailový kontakt, Vaše IČO, adresa provozovny, popisné údaje, údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů atd. Pokud sdílíme Vaše osobní údaje s dotčenými orgány ochrany veřejného zdraví, jsou Vaše údaje vždy zabezpečeny a to vždy konečným šifrováním (ISDS).

Hodlá-li subjekt údajů podat stížnost na společnost ohledně toho, jak byly jeho osobní údaje zpracovávány, nebo hodlá-li se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí, může se obrátit na nás na e-mailové adrese: foodconsulting@foodconsulting.cz nebo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, v tomto případě Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Soubory cookies

Tato internetová stránka používá k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním internetových stránek www.foodconsulting.cz a www.1-tiskova.cz souhlasíte se soubory cookies.

google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html