Důležité podklady k vypracování PŘ/provozovny péče o tělo:

-kopie živnostenského listu, kopie odborné způsobilosti, kopei kolaudačního souhlasu a půdorys provozovny,  návody a prohlášení o shodě k přístrojové technice v českém jazyce!, kopie smlouvy na zajištění odvozu biologicky nebezpečného odpadu (kosmetika, manikúra, pedikúra, porušování integrity lidské kůže atd.), návod a prohlášení o shodě ke sterilizátoru-pokud využíváte 

 Péče o tělo


Zákon č. 258/2000 Sb. (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,b) neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním řádem,c) nezajistí dodržení provozního řádu,d) neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo e) nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.  © Použití informací, obrázků, dokumentů a obsahu za jakýmkoliv neoprávněným účelem je ze zákona výslovně zakázáno, takové jednání může mít za následek závažné občanskoprávní a trestněprávní postihy, pachatelé budou stíháni v maximálním možném rozsahu  


google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html