Interim quality manager

"Vhodné pro menší potravinářské podniky, kteří nepotřebují svého quality managera na plný úvazek nebo zrovna řeší  výpadek svého zaměstnance."

Prozatímní Interim Quality Manager řídí období přechodu, krize nebo změny v rámci organizace. V této situaci může být trvalá role zbytečná nebo je nemožné najít v krátké době stálého zaměstnance. Kromě toho nemusí být nikdo, kdo by byl vhodný nebo dostupný pro přijetí dotyčné pozice.

Pozice Interim QM a jeho odpovědnosti jsou definovány ve standardech a normách kvality      ( ISO 9001). Odborné kompetence Interim manažera kvality jsou soustředěny na znalost komplexních přístupů kvality v potravinářství jako: HACCP, ISO, IFS, BRC, OHSAS atd. 


Periodické kontroly provozoven

... hygiena má smysl...

Periodické kontroly provozoven lze nastavit dle přání objednatele. Periodické kontroly jsou přínosné zejména pro neustálou kontrolu hygienických pravidel a správné výrobní praxe, ale i pro kontrolu Vašich zaměstnanců.

Chci se dozvědět více: 


External Audits / Komplexní posouzení provozu pro zachování bezpečnosti potravin

(Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin)

  • Vstupní hygienická kontrola provozu dle SVP a SVHP
  • Hodnocení splnění požadavků a analýza nebezpečí studie HACCP
  • Kontrola funkčnosti jednotlivých kritických bodů 
  • Kontrola sledování, realizace nápravných opatření a ověřovacích postupů 
  • Mikrobiologické rozbory
  • Ověření znalostí personálu
  • Ukládání odpadů
  • Regenerace, výdej, skladování, manipulace s pokrmy
  • Sanitační režimy, infrastruktura, dokumentace, metrologie, BOZP a PO atd.
  • Závěrečné hodnocení včetně případného popisu neshod                                                  Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky.

Vyplňte prosím náš kontaktní formulář a my se Vám budeme obratem věnovat,                          nezapomeňte prosím uvést svůj kontakt.